اخذ شناسه و ثبت اطلاعات در سامانه تجارت الزامی است

جامه پوش: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌شرقی از الزامی بودن اخذ شناسه و ثبت اطلاعات تولید کنندگان پوشاک در سامانه تجارت و ابلاغ موضوع به اتاق اصناف و اتحادیه صنفی ذی‌ربط استان خبر داد.

یوسف پایدار با اشاره به ابلاغ مصوبه الزام اخذ شناسه و ثبت اطلاعات درسامانه تجارت توسط تولید کنندگان پوشاک از طریق کارگروه تنظیم بازار کشور گفت: بر اساس مصوبه یاد شده و به استناد مواد ۵ ، ۶ و۱۳ قانون قاچاق هرگونه عرضه و فروش پوشاک توسط تولیدی‌های صنفی و صنعتی فاقد پروانه و بدون ثبت در سامانه در حکم عرضه خارج از شبکه و قاچاق تلقی خواهد شد.

در همین رابطه بخوانید:

وی ادامه داد: به منظور ایجاد شفافیت در زنجیره تولید پوشاک جین در کشور، کلیه فعالین اقتصادی زنجیره پارچه و پوشاک در کشور اعم از تولیدکنندگان صنعتی و صنفی ، واردکنندگان و … ملزم می‌باشند نسبت به ثبت نام و ورود اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه ایرانیان اصناف اقدام کنند.

وی همچنین با بیان اینکه دفتر مقررات صادرات و واردات در جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی صنعتی پارچه با پیشنهاد افزایش سقف 20 درصد به سقف 30 درصد موافقت کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید