اجزاء سوزن چرخ خیاطی و عملکرد آنها

جامه پوش: چرخ خیاطی یک از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت پوشاک است. برای اینکه لباس های خروجی از بخش خیاطی، بی عیب و نقص باشند؛ لازم است که هر کدام از پرسنل بخش تولید پوشاک با ساختار سوزن خیاطی به همراه قطعات چرخ های خیاطی و کارکرد آنها آشنایی داشته باشند.

سوزن چرخ خیاطی (از نمای جلو)

 

قسمت های مختلف سوزن چرخ خیاطی به همراه کارکرد آنها
سوزن چرخ خیاطی شامل قسمت های زیر است:

  • ته سوزن
  • ساقه سوزن
  • شانه سوزن
  • تیغه سوزن
  • شیار بلند
  • شیار کوتاه
  • چشمی سوزن
  • شکاف کنار سوزن
  • خار سوزن
  • نوک سوزن

۱- ته سوزن (Butt)

بخش آغازین لبه پایینی سوزن می تواند توسط یک شکل از پیش تعیین شده ایجاد گردد. شکل ته سوزن به صورتی است که به اتصال آسان سوزن به میله سوزن یا گیره چرخ خیاطی کمک می کند.

۲- ساقه سوزن (Shank)

ساقه قسمت پایین سوزن خیاطی است که در میله سوزن قرار گرفته و بسته می شود. یک طرف ساقه سوزن ممکن است تخت یا استوانه ای باشد. قسمت ساقه از بقیه بخش های سوزن پهن تر است و به عنوان تکیه گاه سوزن عمل می کند.

۳- شانه سوزن (Shoulder)

شانه بخشی از سوزن است که بین ساقه و تیغه سوزن قرار می گیرد. زمانیکه در حین دوخت، سوزن به داخل پارچه نفوذ کرده و به پایین ترین موقعیت خود می رسد؛ شانه سوزن نیز به داخل پارچه نفوذ می کند. در نتیجه شانه سوزن با ایجاد یک سوراخ پهن تر روی پارچه، باعث کاهش اصطکاک بین پارچه و سوزن می شود.

در همین رابطه بخوانید: 

۴- تیغه سوزن (Blade)

بخشی از سوزن که در فاصله بین چشمی تا شانه قرار دارد، به تیغه سوزن معروف است. تیغه بلندترین قسمت سوزن است و حداکثر اصطکاک سوزن با پارچه در این ناحیه به وجود می آید. تیغه به تدریج تا نوک سوزن، باریک می شود.

۵- شیار بلند (Long groove)

یک شیار باریک و طویل در تیغه است که از شانه تا چشمی امتداد پیدا می کند. زمانیکه در حین دوخت، سوزن چرخ خیاطی در داخل پارچه به سمت بالا و پایین حرکت می کند، نخ خیاطی در داخل این شیار قرار می گیرد؛ از این رو این شیار باعث می شود تا اصطکاک بین سوزن، پارچه و نخ خیاطی کاهش یابد. به همین دلیل احتمال آسیب دیدگی نخ به دلیل اصطکاک پایین می آید.

۶- شیار کوتاه (Short groove)

شیار کوتاه در کناره سوزن، یعنی جایی که قلاب یا حلقه گیر چرخ خیاطی واقع گردیده، قرار دارد. این یک شیار کوچک بین نوک و چشمی سوزن است. این شیار کوتاه به نخ کمک می کند تا بتواند یک حلقه تشکیل دهد.

۷- چشمی سوزن (Needle eye)

سوراخی که در جلوی سوزن قرار می گیرد؛ چشمی نامیده می شود. چشمی شکاف کوچکی بین شیارهای بلند و کوتاه سوزن است. این ناحیه، نخ را نگه داشته و به تشکیل حلقه کمک می کند. زمانیکه سوزن از داخل پارچه عبور می کند؛ لبه داخلی چشمی سوزن، اهمیت بسیار زیادی می یابد. زیرا در این حالت احتمال آسیب دیدگی نخ وجود دارد.

۸- شکاف کنار سوزن (Scarf)

شکاف کنار سوزن، یک شکاف هلالی شکل است که در کنار چشمی سوزن قرار دارد. این شکاف کمک می کند تا سوزن در حلقه گیر چرخ خیاطی قرار گرفته و بسته شود. در نتیجه گرفتن حلقه سوزن توسط قلاب یا حلقه گیر آسان تر می شود.

۹- خار سوزن (Point)

بخشی از سوزن است که از چشمی تا نوک امتداد دارد. خار سوزن باعث می شود تا سوزن بدون آسیب رساندن به پارچه به داخل آن نفوذ کند. در ضمن برای اینکه آسیب دیدگی پارچه ها به حداقل برسد؛ باید در انتخاب سوزن دقت شود و سوزن متناسب با پارچه انتخاب گردد.

۱۰- نوک سوزن (Tip)

به لبه انتهایی سوزن، نوک سوزن گفته می شود. این ناحیه باعث می گردد تا سوزن به راحتی و بدون آسیب رساندن به پارچه، به داخل آن نفوذ نماید. در ضمن نوک سوزن به ایجاد سوراخ در پارچه در هنگام دوخت لباس نیز کمک می کند.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید