آیا لباس کاروان المپیک ایران با رانت واگذار شد؟

جامه پوش: یکی از اساتید حوزه طراحی و مد دانشگاه در انتقاد به لباس کاروان المپیک ایران گفت: وقتی یک مزون در شمال شهر تهران که بیشتر خیاطی است نتیجه بهتر از این نمی شود.

در این فایل صوتی انتقادات مریم احمدی استاد دانشگاه و یکی از طراحان لباس ادعاهای جالبی را درباره طراحان لباس المپیک و نحوه انتخاب آنها مطرح کرد.

منبع: آخرین خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید