آيسف ترکیه به روایت تصویر

جامه پوش: شصت و چهارمين نمايشگاه بين‌المللی آيسف يکی از نقاط قوت صنعت کفش ترکيه به شمار می رود، اين نمايشگاه با انجام مجموعه‌ای از اقدامات دوباره به معيارهای عادی بازگشت و ميزبان غرفه‌داران و بازديدکنندگان بود. در مدت زمان برگزاری نمايشگاه، محصولات و فناوريیهای جديد در صنعت کفش و چرم معرفی شدند.

در اين دوره از نمايشگاه تعداد بازديدکنندگان خارجی ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید