آناناس به یاری صنعت نساجی ویتنام آمد

جامه پوش: صنعت نساجی و پوشاک ویتنام، الیاف دوستدار محیط زیست را برای تقویت صادرات، دو برابر می‌کند.

آناناس هر ساله در ویتنام برداشت می‌شود و مقدار زیادی از برگ‌های آن در مزارع رها می‌شوند تا تجزیه یا در هنگام پاک‌سازی مزارع سوزانده شوند.

این موضوع باعث شد تا استاد دانشگاهی در هانوی، پایتخت ویتنام با حضور در برنامه تلویزیونی مواردی از فناوری تولید الیاف و نخ از این برگ‌ها را ارائه کرد.

مزارع آناناس ویتنام ۴۰ هزار هکتار را اشغال کرده است که می‌تواند به ۱۰۰ هزار هکتار برسد و فرصت‌های زیادی برای شرکت‌های ویتنامی وجود دارد تا این محصول جانبی سازگار با محیط زیست را به الیاف و پارچه تبدیل کنند.

منبع: تایمز

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید